Want normen dynamiseren leiderschap

Waardenverbondenheid versterken

Stichting Normering Leiderschap staat een mensgerichte benadering voor. Niet achteraf verontwaardigd zijn over gebrek aan voorbeeldgedrag en leiderschap van leiders, manager en professionals, maar vooraf diens waardenverbondenheid versterken. Een standaard met toetsbare criteria is daarbij het instrument. Periodieke toetsing en evaluatie maakt ongewenste resultaten zichtbaar, waardoor ook ongewenst gedrag aan het licht komt lang voordat een eventuele…

Lees meer

Struisvogel met krokodilletranen

Telkens wanneer blijkt, dat een leider ernstig tekort is geschoten, slaat er een golf van verontwaardiging over hem of haar heen. Niet lang daarna wijzen analisten erop, dat er om de leider een cultuur bestond of bestaat, die het tekortschieten behoorlijk in de hand heeft gewerkt. Dat gegeven pleit de leider niet vrij (immers, men is niet voor niets leider). Maar als het zo vaak gebeurt, dan…

Lees meer

Standaards voor waardengedreven leiderschap

Bijna aan elk product –een goed of een dienst– worden kwaliteitseisen gesteld. Die variëren van vrij concreet tot minitieus gestandaardiseerd. Vreemd genoeg gebeurt dit in het geheel niet bij leiderschap, terwijl juist de kwaliteit van leiderschap iedere keer weer onderwerp is van maatschappelijke aandacht (en beroering!)…

Lees meer